Voor een Dutchparadise pup gastgezin

Gastgezin voor een Dutchparadise pup

Wij zijn op zoek naar gastgezin.
Wie komt daar nu precies voor in aanmerking en wat is de bedoeling….. dat zullen we hier proberen beknopt uit te leggen.
Wat is een gastgezin?
Een gastgezin betekent dat wij als kennel de hoofdeigenaar blijven van de hond op de stamboom, d.w.z. tot een bepaalde leeftijd. Dit betekent echter wel dat de hond bij u thuis gewoon UW hond is!
Wie doet wat?
Wij zijn op zoek naar enthousiaste mensen in de omgeving van ons, die de hond een gezellig thuis kan geven.
Wij vinden het zeer belangrijk dat er buiten de afspraken om, contact wordt gehouden. U zult ook tijdens training, show, dekking, geboorte en de tijd die volgt met de pups zoveel mogelijk worden betrokken.

U moet zich goed realiseren dat de hond echter voor een aantal weken terug gaat naar de fokker of verblijft bij de mede-eigenaar maar wel onder een aantal voorwaarden.
Verdere informatie….

Een aantal van die voorwaarden zijn bijvoorbeeld:

  • U woont in de buurt van de fokker
  • U zorgt voor de juiste verzorging, de puppytraining en indien gewenst, eventuele vervolgcursussen ( als een pup is uitgebreid en gesocialiseerd bij oude en jonge mensen en dieren. We adviseren dat een pup socialiseerd in het openbaar met mensen dieren voertuigen enz. Zoals binnen en buiten)
  • U gaat akkoord met de in de overeenkomst vastgelegde afspraken

Wat staat er zoal tegenover:

  • Wij geven u een DUTCHPARADISE pup
  • U wordt geregistreerd bij de Raad van Beheer als mede-eigenaar
  • Ringtraining en kosten voor shows zijn voor rekening van de fokker/eigenaar
  • Het fokken valt volledig onder de verantwoording van de fokker/eigenaar, net zoals de daarbij behorende kosten en de ontvangsten
  • Uitgebreidere informatie kan verkregen worden door contact op te nemen met ons!

Ria en Mark