Certificaat MAG-Test

Verplichting Maatschappelijk Aanvaardbaar Gedrag test

Pups van ouders die geslaagd zijn voor de MAG-test, tonen significant minder agressief gedrag. Ook zijn ze minder angstig. Dat is belangrijk, want veel honden maken deel uit van het gezin. Ze moeten dus sociaal zijn en geen ongewenst gedrag vertonen. De regels voor het ras American Staffordshire Terriër. Voor het aanvragen van stambomen voor een nest pups moeten beide ouderdieren de MAG-test met goed gevolg hebben afgelegd. Dit geldt niet als je een buitenlandse reu gebruikt; deze hoeft geen MAG-test af te leggen.