Verplichting NCL-A Cerebellar Ataxia

Verplichting NCL-A Cerebellar Ataxia

Zoals alle raszuivere honden, vertonen ook American Staffordshire Terriers een aantal gezondheidsproblemen die waarschijnlijk het gevolg zijn van genetische defecten. Het was de gezondheidscommissie van de Staffordshire Terrier Club Americae opgevallen dat er steeds meer honden problemen ontwikkelden lijkend op een dronken loopje en balans problemen als ze ouder werden. Dit is een bijzonder ernstige ziekte, omdat honden geen tekenen vertonen tot ver in de volwassenheid, nadat ze zijn gefokt. Onderzoek heeft aan het licht gevracht dat dit een erfelijke aandoening is.

Er is nu een DNA-test beschikbaar van het Antagene laboratorium in Frankrijk. Via een eenvoudig mondeling speekselmonster kan het laboratorium de genetische markers die de ziekte dragen identificeren.
Cerebellaire Ataxie wordt vererfd als een autosomaal recessieve eigenschap, dat betekent dat een hond twee defecte kopieën (een van elke ouder) moet hebben om lijder te zijn van de ziekte.

Een geteste hond zal een van de volgende drie classificaties krijgen:

Homzygoot normaal (vrij): 2 normale kopieën van het gen dat betrokken is. De hond heeft geen ataxie, is geen drager voor ataxie en kan geen nakomelingen produceren die lijder zijn (dragers alleen door de combinatie met een niet vrije hond).

Heterozygoot (drager): 1 normale kopie en 1 defecte kopie van het gen dat betrokken is. De hond lijdt niet aan de ziekte, maar is een drager van het gen. Hij kan het gen doorgeven aan nakomelingen.

Gemuteerd homozygoot (lijder): 2 defecte kopieën van het gen dat betrokken is. De hond heeft ataxie en zal het gen doorgeven aan nakomelingen.
Onderstaande tabel geeft aan wat bij de verschillende combinaties de kansen zijn voor iedere pup om vrij/drager of lijder te zijn.

Vrij Drager Lijder
Vrij 100% Vrij 50% Vrij 50% Drager 100% Drager
Drager 50% Vrij 50% Drager 25% Vrij 50% Drager 25% Lijder 50% Drager 50% Lijder
Lijder 100% Drager 50% Drager 50% Lijder 100% Lijder

NB de percentages zijn de kansen voor iedere pup om vrij, drager of lijder te zijn. Zoals aan de roulette tafel de kans op zwart of rood 50% is, maar er toch 10 keer achter elkaar zwart kan vallen, zo kunnen bijv. theoretisch ook in een nest van twee dragers alle pups lijder zijn. Dus in een nest van 8 pups uit 2 ouders die drager zijn komen niet per definitie 2 vrije, 2 zieke pups en 4 dragers. Het gaat om de kans die iedere geboren pup heeft op 1 van de uitkomsten.

Alleen over de totale populatie zouden de uitkomsten ongeveer in deze lijn moeten liggen.

Er is geen behandeling beschikbaar tegen Ataxie.

Sinds 1 januari 2016 is een convenant met de Raad van Beheer van kracht waarbij testen op Ataxie een verplicht onderdeel is van de stamboomaanvraag.

3 mogelijke genetische status voor een recessieve ziekte:

Normaal homozygoot (helder): ontwikkelt de ziekte niet en geeft de mutatie niet door
Heterozygoot (drager): ontwikkelt de ziekte niet maar geeft de mutatie door aan 50% van zijn nakomelingen
Gemuteerd homozygoot (aangetast): Zal ​​de ziekte ontwikkelen en doorgeven aan 100% van zijn nakomelingen

 

De gevolgen voor de voortplanting zijn (statistische gegevens) :